oferta

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz asortymentowy koksu, prowadzimy również sprzedaż produktów węglopochodnych (smoła pogazowa). Możemy również zaoferować usługi w zakresie przeładunku towarów masowych z wagonów do samochodów i odwrotnie.

Każdorazowo istnieje możliwość indywidualnego negocjowania cen. Dla dużych oraz sprawdzonych odbiorców stosujemy atrakcyjne rabaty cenowe oraz wydłużone terminy płatności. Prosimy o kontakt, jeżeli chcecie Państwo poznać więcej szczegółów naszej oferty lub jesteście zainteresowani innym rodzajem kooperacji z naszą firmą.
Odlewniczy +100

Wymiary ziarna (mm) +100

Wytrzymałość (%) M40 min 85

Ścieralność (%) M10 max 8

Zawartość wody max (%) 3,0

Zawartość popiołu max (%) 10,5

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,0

Zawartość siarki max (%) 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg) 29.250

Zawartość podziarna max (%) 15

Zawartość nadziarna —–

Odlewniczy +80

Wymiary ziarna (mm) +80

Wytrzymałość (%) M40 min 85

Ścieralność (%) M10 max 8

Zawartość wody max (%) 4,0

Zawartość popiołu max (%) 10,5

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,0

Zawartość siarki max (%) 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg) 29.000

Zawartość podziarna max (%) 10

Zawartość nadziarna —–

Odlewniczy 60-80

Wymiary ziarna (mm) 60-80

Wytrzymałość (%) M40 min 85

Ścieralność (%) M10 max 8

Zawartość wody max (%) 4,0

Zawartość popiołu max (%) 10,5

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,0

Zawartość siarki max (%) 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg) 28.500

Zawartość podziarna max (%) 10

Zawartość nadziarna max (%) 10

Orzech I

Wymiary ziarna (mm) 40 – 60

Wytrzymałość (%) M40 min 50

Ścieralność (%) ——

Zawartość wody max (%) 6,0

Zawartość popiołu max (%) 11,0

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,0

Zawartość siarki max (%) 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg) 27.500

Zawartość podziarna max (%) 10

Zawartość nadziarna max (%) 10

Orzech II

Wymiary ziarna (mm) 20 – 40

Wytrzymałość (%) ——

Ścieralność (%) ——

Zawartość wody max (%) 12,0

Zawartość popiołu max (%) 12,0

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,4

Zawartość siarki max (%) 0,8

Wartość opałowa min (kJ/kg) 26.500

Zawartość podziarna max (%) 10

Zawartość nadziarna max (%) 10

Przem-opał +40

Wymiary ziarna (mm) +40

Wytrzymałość (%) M40 min 50

Ścieralność (%)——

Zawartość wody max (%) 6,0

Zawartość popiołu max (%) 11,5

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,2

Zawartość siarki max (%) 0,8

Wartość opałowa min (kJ/kg) 27.500

Zawartość podziarna max (%) 10

Zawartość nadziarna ——

Groszek 10-25

Wymiary ziarna (mm) 10 – 25

Wytrzymałość (%) ——

Ścieralność (%) ——

Zawartość wody max (%) 12

Zawartość popiołu max (%) 12

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,4

Zawartość siarki max (%) 0,8

Wartość opałowa min (kJ/kg) 25.000

Zawartość podziarna max (%) 10

Zawartość nadziarna max (%) 10

Koksik

Wymiary ziarna (mm) 0-10

Wytrzymałość (%) ——

Ścieralność (%) ——

Zawartość wody max (%) 17,0

Zawartość popiołu max (%) 13,0

Zawartość cz. lotnych max (%) 2,5

Zawartość siarki max (%) 0,8

Wartość opałowa min (kJ/kg) 24.500

Zawartość podziarna max (%) ——

Zawartość nadziarna max (%) 10

Stabilizowany

Wymiary ziarna (mm) 25-80

Wytrzymałość (%) M30 min 85

Ścieralność (%) M10 max 8

Zawartość wody max (%) 6,0

Zawartość popiołu max (%) 11,0

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,0

Zawartość siarki max (%) 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg) 27.500

Zawartość podziarna max (%) 10

Zawartość nadziarna max (%) 10

Wielkopiecowy

Wymiary ziarna (mm) 25-80 | 40-80

Wytrzymałość (%) M40 70-75

Ścieralność (%) M10 max 8

Zawartość wody max (%) 6,0

Zawartość popiołu max (%) 11,0

Zawartość cz. lotnych max (%) 1,0

Zawartość siarki max (%) 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg) 27.500

Zawartość podziarna max (%) 10

Zawartość nadziarna max (%) 10

Węgiel energetyczny

Oferta handlu paliwami stałymi obejmuje także węgiel energetyczny i miał węglowy. W sprzedaży posiadamy różne typy i sortymenty węgla (grube, średnie i miałowe). Oferowany węgiel pochodzi z polskich kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz innych zakładów górniczych.

Pod względem parametrów jakościowych węgle te zaliczają się do najlepszych węgli energetycznych dostępnych na krajowym rynku. Poza gwarancją wysokiej jakości, zapewniamy konkurencyjne ceny oraz dogodne warunki dostawy.

Oferowane sortymenty: Sortymenty grube – kostka; orzech I; orzech; orzech II Sortymenty średnie – groszek I; groszek II; groszek; ekogroszek Sortymenty miałowe – miał I; miał II Sortymenty mułowe – flot 21MJ; flot 22MJ

Węgiel koksujacy

W ofercie sprzedaży paliw stałych posiadamy także węgiel koksujący pochodzący z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz węgiel z Czech.

W zależności od oczekiwań klienta dotyczących wymagań parametrów jakościowych węgla (typ węgla, sortyment), jesteśmy w stanie przedstawić konkurencyjną ofertę bazującą na węglu z konkretnej kopalni, gwarantując zachowanie podstawowych własności w całym okresie dostaw.

Oferowane typy węgla koksującego:

a/ dostawa z kopalń JSW S.A. (sortyment 0-20 mm): typ: 35.2A; 34.2; 35.2B; 34.2; 35.1.

b/ dostawa z Czech: Darkov (sortyment 0-50 mm)

Smoła koksownicza


Parametry smoły koksowniczej:

zawartość wody - max. 3,0%

zawartość popiołu- max. 0,08%

zawartość części nierozpuszczalnych w toluenie - max. 10,0 %

zawartość siarki - max. 0,36%

wartość opałowa Qir - min. 36 000 kJ/kg

gęstość - max. 1,19 g/cm3


PL / EN