CARBO-KOKS Spółka z o.o.

41-905 Bytom, Konstytucji 61

Tel./faks: +32 788 4777

koksownia@carbo-koks.pl

www.carbo-koks.pl

Biuro Prezesa Zarządu

koksownia@carbo-koks.pl

Tel./faks: +48 32 7884 777


Główny Księgowy

finanse@carbo-koks.pl

Tel./faks: +48 32 7884 579

Sprzedaż

Łukasz Stachura

lukasz.stachura@carbo-koks.pl

Tel: +48 661 405 623

Tel: +48 32 770 05 48


Tadeusz Jakubowski

tadeusz.jakubowski@carbo-koks.pl

Tel: +48 607 943 173

Tel: +48 32 770 05 48

Ekspedycja

ekspedycja@carbo-koks.pl

Tel: +48 601 080 912


Transport kolejowy

kolejowy@carbo-koks.pl

Tel: +48 667 711 248PL / EN